Mission og værdier

Din Private Jordemoder Najas behandling, vejledning og information bygger på klinisk erfaring og evidensbaseret praksis. Derfor vil jeg løbende holde mig opdateret via kurser og ved at følge med i den nyeste forskning på området. Jeg har både fokus på fysisk og mental sundhed.  

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og det offentlige system

Jeg følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer. Jeg bakker ligeledes op om det offentlige system og retningslinjerne på fødestederne, og støtter op om de anbefalinger, der foreligger.

Mission og mål

Min mission er at være et supplement til det offentlige tilbud. Jeg kan give den tid, tryghed og kontinuitet, som det offentlige tilbud ikke altid har mulighed for at give, både før og efter fødslen. Derudover er det min mission at klæde dig, samt din partner, godt på til at håndtere de udfordringer, tvivl og usikkerhed, der naturligt opstår under graviditet, fødsel og barsel.

Mine mål er:

   at få skabt en tryg og rolig graviditet, fødsel og barsel for dig og din partner

   at gøre dig i stand til at træffe informerede valg

   at du er forberedt på fødslen og på at møde og drage omsorg for din baby

   at du er tryg ved amningen og ved hvordan du skal gribe det an, eller er afklaret og velinformeret omkring valget af flaskeernæring

   at du skal føle dig tryg ved at sige selv de sværeste tanker og følelser højt

   at møde dig der hvor du er og møde dig fordomsfrit

   at få dig i fysisk og psykisk god form til fødslen, og efter fødslen

   at skabe de bedste betingelser for at forløbet opleves som en sammenhængende og naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed

Værdier

Mine kerneværdier er tryghed, empati, nærvær, faglighed og udvikling, ligeværdig kommunikation, accept og anerkendelse. Som person er jeg meget empatisk, anerkendende og grundig, hvorfor jeg vil gøre alt for, at du føler dig mødt, rummet, anerkendt, tryg, guidet på rette vej, støttet og velinformeret.