Fødselsforberedelse Fødslens faser fødselsmekanismen

Fødselsforberedelse

Er du og din partner klædt på til fødslen?

Frygt og usikkerhed under fødslen kan give negative følelser, som gør at kroppen producerer mere af stresshormonet adrenalin, som kan være med til at forlænge fødslen og give ubehag. Samtidig vil der blive produceret færre endorfiner, som er kroppens eget smertestillende hormon.

En god forberedelse, samt viden om og redskaber til fødslen kan derfor være et brugbart redskab til at minimere denne frygt og usikkerhed. ??‍♀️

Fødselsforberedelse giver dig og din partner kendskab til fødslen og lærer jer at få tillid til, at kroppen ved, hvordan den griber en fødsel bedst an. Det bedste fundament for en god fødsel er altså, at du ved, hvad du går ind til, og at du og din partner føler jer trygge under fødslen, også selvom du/I ikke oplever frygt i forhold til fødslen.

Det er altid godt er være forberedt.

Ved fødselsforberedelse vil du, udover kendskab til fødslen og dens udvikling, lære vejrtrækningsteknikker, massageteknikker og forskellige stillinger, der optimerer rummeligheden i bækkenet. Og så handler det også rigtig meget om, hvordan du og din (føde)partner bliver et godt fødeteam. ???

Related Posts