Ammehjælp

Amning – når det ikke lykkes

Hvis amningen af en eller anden væsentlig årsag ikke ønskes eller lykkes, så husk at der findes et rigtig godt alternativ – heldigvis. ?

Amning er mere end bare mad, men husk på, at kærligheden, nærheden og trygheden ikke kun sidder i brysterne.

At skulle fravælge amningen er som regel ikke nogen nem beslutning, og der følger ofte en masse tanker, tvivl, modsatrettede følelser og nogle gange også skyldfølelse med. Det er så vigtigt, at du i denne situation får god støtte og hjælp af dine nærmeste. Søg endelig vejledning og støtte hos din læge, jordemoder eller sundhedsplejerske.

Related Posts